317 mln zł dla Kotliny Kłodzkiej na żelbetowe zbiorniki przeciwpowodziowe

Ocena: 0
2084
Budowa czterech zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice - zostanie dofinansowana z unijnej kasy kwotą 317 mln zł. Projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie którego podpisano 28 czerwca 2017 r. umowę w NFOŚiGW, będzie kosztował ponad pół miliarda zł, a jego realizacja zakończy się w 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. "Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka" dotyczy ochrony przeciwpowodziowej na terenie Kotliny Kłodzkiej, zlokalizowanej w południowej Polsce i graniczącej z Republiką Czeską. Teren projektu należy do dorzecza Odry, stanowi część zlewni jej lewobrzeżnego dopływu - Nysy Kłodzkiej. Na analizowanym obszarze ma ona przebieg południkowy, wykorzystując do prowadzenia swych wód tektoniczne obniżenie Kotliny Kłodzkiej. Jej największe dopływy na tym odcinku to Biała Lądecka, Bystrzyca Dusznicka i Ścinawka. Zadania objęte projektem w całości zlokalizowane są w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kłodzkiego.

Celem projektu jest budowa czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Na to przedsięwzięcie NFOŚiGW przewidział unijne dofinansowanie w wysokości 317 037 500 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. Umowę w tej sprawie podpisano 28 czerwca 2017 r. w Warszawie. NFOŚiGW reprezentowali: Zastępca Prezesa Zarządu Roman Wójcik oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Anna Czyżewska a ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obecna była m.in. Dyrektor Teresa Szczerba.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r. Jej koszt całkowity to 544 742 620,87 zł. To jedna z kluczowych części kompleksowego "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" (POPDOW). POPDOW realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Całkowity koszt projektu oszacowany został na ok. 1 202 mln EUR. Celem wdrożenia POPDOW jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i Górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi.

Przedsięwzięcie pn. "Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka" to jeden z pięciu ekologicznych projektów, które NFOŚiGW dofinansuje z unijnego poddziałania 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. W minionym roku (29.06.2016 r.) podpisano już umowę na realizację inwestycji pn. "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim" (wartość całkowita projektu - 1,4 mld zł; dofinansowanie z UE - 328 mln zł). Poza tym i dolnośląskim projektem, przewidziano realizację za unijne pieniądze jeszcze trzech innych przedsięwzięć, mających na celu ochronę przeciwpowodziową: Sandomierza (wartość projektu - 326 mln zł; dofinansowanie - 180 mln zł); Słubic (wartość projektu - 229 mln zł; dofinansowanie - 115 mln zł) oraz Żuław (wartość projektu - 120 mln zł; dofinansowanie - 102 mln zł). Umowy w tej sprawie zwarte zostaną jeszcze w tym roku.

Źródło: NFOŚiGW
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: