Cemex w Pruszkowie inwestuje w farmę fotowoltaiczną

Ocena: 4.89535
5399

Na terenie wytwórni betonu Cemex Polska w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna. Uruchomienie instalacji odbyło się w tym tygodniu. CEMEX zapowiada więcej  podobnych inwestycji, które wpisują się w ambitne cele klimatyczne firmy oraz strategię Future in Action.

 

 

W wytwórni betonu Cemex w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Produkowana energia będzie przeznaczana w całości na potrzeby wytwórni. Szacuje się, że farma pokryje około 20-25% zapotrzebowania zakładu na energię i zapewni redukcję śladu węglowego, przyczyniając się do spadku emisji dwutlenku węgla o ponad 34 tony rocznie.

Montaż podobnych instalacji planowany jest także w innych lokalizacjach. Docelowo ma ich powstać dwanaście w przeciągu najbliższych dwóch lat: dziesięć na terenie kolejnych wytwórni betonu i dwie w kopalniach kruszyw. Firma  opracowała też mo­del, który pozwoli ocenić efektywność wyko­rzystania instalacji fotowoltaicznych, uwzględniający warunki lokalizacyjne i techniczne poszcze­gólnych zakładów. 

– Cemex aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu. Kluczem do realizacji ambitnych zamierzeń jest poszukiwanie i wdrażanie nowych, niskoemisyjnych produktów oraz przyjaznych środowisku technologii i rozwiązań budowlanych – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w Cemex Polska. – Farmy fotowoltaiczne to kolejna inwestycja Cemex Polska w odnawialne źródła energii. Aktualnie znaczna część energii elektrycznej, która wyko­rzystywana jest w naszych kopalniach kruszyw, cementowniach i wielu wytwórniach betonu pocho­dzi ze źródeł odnawialnych – dodaje.

 

Niskoemisyjny beton

Cemex oferuje swoim klientom coraz więcej „zielonych” rozwiązań. W tym roku oferta Cemex Polska wzbogaciła się m.in. o niskoemisyjne betony Vertua®. Są one dostępne w dwóch wariantach: Vertua® classic z redukcją emisji dwutlenku węgla do 30% oraz Vertua® plus z redukcją emisji do 50%, w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie portlandzkim CEM I 42,5R. 

Ich zastosowanie sprzyja redukcji emisji dwutlenku węgla w procesie budowlanym, ułatwiając tym samym spełnienie standardów oraz wymogów  związanych z certyfikacją budynków w zakresie ochrony środowiska. 

Planowany dalszy rozwój portfolio produktów Vertua® pozwoli osiągnąć nie tylko cele klimatyczne Cemex, ale także te, które stawiają przed sobą klienci w łańcuchu dostaw. 

 

Źródło: Cemex

 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: