Grupa Górażdże: znamy polskich finalistów konkursu QLA 2018

Ocena: 0
1829
Poznaliśmy 6 finalistów polskiej edycji międzynarodowego konkursu przyrodniczego Quarry Life Award. Społeczny monitoring trzmieli, plenery fotograficzne i malarskie w scenerii kopalni "Górażdże" oraz badania populacji pająków i owadów - oto tematy projektów, które będą realizowane podczas czwartej polskiej edycji QLA. Efekt pierwszego etapu konkursu organizowanego przez HeidelbergCement to 317 projektów związanych z ochroną bioróżnorodności, zgłoszonych przez przedstawicieli 23 krajów z czterech kontynentów.

Quarry Life Award  - cel konkursu

Głównym celem konkursu Quarry Life Award jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalń surowców mineralnych koncernu HeidelbergCement, jak również promowanie proprzyrodniczych kierunków rekultywacji. W pierwszym etapie, ogłoszonej w czerwcu 2017 r., czwartej edycji QLA uczestnicy zgłaszali koncepcje projektów  dotyczące promocji bioróżnorodności na terenach kopalń Grupy Górażdże. Zgłoszenia były przyjmowane do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych - adresowanych do środowisk akademickich oraz projektów społecznych - skierowanych do wszystkich zainteresowanych, a zatem: osób prywatnych, studentów, uczniów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Obok studentów i pracowników naukowych wielu  polskich uczelni (m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, AGH w Krakowie, Politechnika Wrocławska etc.), w tegoroczną edycję konkursu zaangażowało się wiele szkół i organizacji pozarządowych z województwa opolskiego,  lubuskiego i dolnośląskiego.

W jury konkursu zasiedli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz kierownictwa i dyrekcji Grupy Górażdże, pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Nowaka (Uniwersytet Opolski i PAN). Spośród 19 propozycji, jury konkursu wybrało 6 najciekawszych projektów, które przeszły do drugiego etapu i będą realizowane od stycznia do września 2018 r. na terenie trzech kopalń należących do Grupy Górażdże: w położonych na Opolszczyźnie Kopalni Wapienia "Górażdże" i Kopalni Surowców Mineralnych Wójcice oraz w Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański w woj. lubuskim. Dokonując oceny projektów, jury wzięło pod uwagę m.in. takie kryteria jak: innowacyjność, kreatywność, wykonalność projektu, jego wartość dodaną dla firmy, nauki, bioróżnorodności, a także zaangażowanie interesariuszy. Do drugiego etapu realizacji prac projektowych zakwalifikowano następujące projekty:


- w kategorii "projekty społeczne":
  1. Znajdź trzmiela - społeczny monitoring w służbie ochrony bioróżnorodności Kopalni Wapienia Górażdże, Stowarzyszenie "Natura i Człowiek" , lider: Marcin Sikora, zespół: członkowie Stowarzyszenia Natura i Człowiek
  2. Z pędzlem i obiektywem w Kopalni Wapienia Górażdże, Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach, lider: Halina Pryjda, zespół: nauczyciele i uczniowie SPSP w Górażdżach
  3. Poznając przyrodę odkryjesz fascynujący świat, Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, lider: Danuta Skrzypczak, zespół: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
- w kategorii "projekty naukowo-badawcze":
  1. Środowiskowe uwarunkowania sukcesji w kopalniach kruszyw mineralnych jako podstawa ich rekultywacji, lider: Tadeusz Molenda, Uniwersytet Śląski
  2. Kompleksowa inwentaryzacja entomo- i arachnofauny kamieniołomu wapienia "Górażdże", lider: Anna Łazuka, Uniwersytet Śląski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
  3. Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej, lider: Michał Dudek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
30 000 Euro dla najlepszego projektu

Termin zakończenia prac terenowych upływa 20 września 2018. W listopadzie 2018 r. w edycji krajowej zostanie wyłonionych czterech laureatów, po dwóch w kategorii "projekty społeczne" i dwóch w kategorii "projekty naukowo-badawcze" oraz sześciu zwycięzców na szczeblu międzynarodowym. Autorzy 4 najwyżej ocenionych projektów na szczeblu krajowym otrzymają podczas gali finałowej czeki o łącznej wartości 15 000 euro. Zwycięzca zdobędzie nagrodę w wysokości 5 000 euro, laureat II miejsca otrzyma czek na kwotę 2 500 euro. Każdy z projektów będzie oceniany również w klasyfikacji międzynarodowej, w której pula nagród wynosi 80 000 euro. Uczestnicy będą walczyć o nagrody w pięciu kategoriach konkursowych, z których każda wynosi 10 000 euro. Ponadto najlepszy projekt czwartej edycji QLA zostanie nagrodzony kwotą 30 000 euro.

Przebieg realizacji projektów konkursowych będzie można śledzić od stycznia 2018 r. na stronie www.quarrylifeaward.com

Źródło i zdjęcie: Grupa Górażdze
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy