I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Ocena: 0
4000
29 września br. odbył się I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas wydarzenia szerokie grono osób, dla których celem zawodowej aktywności jest rozwój polskich dróg, miało możliwość wymiany doświadczeń. Cel jest nadrzędny - usprawnienie przygotowania, realizacji i utrzymania dróg oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wydarzeniu wzięło udział niemal pół tysiąca osób, wśród nich przedstawiciele Rządu RP,
w tym Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozwoju. Dużym gremium byli przedstawiciele wojewódzkich zarządów dróg, środowiska naukowego, niezależnych laboratoriów i ośrodków badawczych związanych z szeroko rozumianym transportem w Polsce.
 
Do wzięcia udziału w kongresie największego inwestora drogowego w Polsce zaproszeni zostali także przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego, czyli Straży Pożarnej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, GITD, Straży Granicznej oraz przedstawiciele firm wykonawczych realizujących prace przygotowawcze, projektowe, budowlane i utrzymaniowe.

 
Kongres został podzielony na cztery główne panele dyskusyjne:
  • innowacje w technologii konstrukcji dróg;
  • rozwiązania inżynieryjne wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • efektywne i przyszłościowe podejście do kompleksowego utrzymania i eksploatacji dróg w Polsce;
  • połączenie aspektu ekologii z ekonomią przy realizacji infrastruktury drogowej.
Podczas pierwszego panelu rozpatrzono możliwości rozwoju konstrukcji dróg w polskich warunkach klimatycznych. Polskie warunki atmosferyczne są jedne z najtrudniejszych dla realizacji i późniejszego utrzymania infrastruktury drogowej, m.in. z powodu bardzo częstych przejść przez poziom zera stopni. Podczas panelu poruszono kwestię nie tylko samego rozwoju tradycyjnych rodzajów konstrukcji dróg, ale także sposoby innowacyjnego i efektywnego podejścia do budowy nowych tras i ich eksploatacji.

 
W kolejnej dyskusji wskazano możliwe kierunki rozwoju dla  rozwiązań inżynierskich, które będę miały bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
 
W trzecim panelu omawiano kluczowe aspekty kompleksowego utrzymania dróg wynikające z obecnych już wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Obecnie to Polska przoduje w wykorzystaniu tego modelu. Dzięki elastycznemu podejściu do formuły kompleksowego utrzymania dróg, a wiec stałego monitorowania realizacji umów przy bieżącym dialogu z wykonawcami jak i zarządcami w innych krajach formuła ta jest żywa i dostosowuje się do aktualnych potrzeb ruchu i stale rozwijającej się infrastruktury w Polsce. 
 
Zakończeniem merytorycznych spotkań był dialog związany z możliwościami dostosowania wymogów ochrony środowiska, a więc ekosystemu, którego każdy z nas jest częścią do możliwości finansowych kraju.  W części galowej Kongresu wręczone zostały odznaczenia honorowe "Zasłużony dla drogownictwa" osobom związanym z GDDKiA.

Źródło i zdjęcia: GDDKiA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: