Ponad 63 mln zł na inwestycje drogowe

Ocena: 0
1825
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 21 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 63 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową istniejącego odcinka drogi krajowej wraz z dostosowaniem nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową mostu oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę pasów lewoskrętnych, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Zadania te będą realizowane w siedmiu województwach: mazowieckim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz zachodniopomorskim.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki - Kruszwica (aneks)
Rozbudowany zostanie 3-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 62 (od km 11+500 do km 14+500) wraz z dostosowaniem konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Wyznaczone zostaną pasy dla pojazdów skręcających w lewo, zostanie dokonana korekta łuków, wykonane zostaną ciągi piesze, wybudowane zatoki autobusowe. Zakres zadania został rozszerzony - dla stworzenia funkcjonalnego układu drogowego w rejonie Kruszwicy niezbędne jest wydłużenie obejmujące most oraz dwa kolejne skrzyżowania na DK 62.
Okres realizacji robót: 2018 - 2019.
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska (aneks)
Według wykonanego operatu wodno-prawnego i uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ustalono, że jeden z rozebranych mostów można zastąpić nasypem drogowym.
Okres realizacji robót: 2019 r.
 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 45 w miejscowości Trzebiszyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o dł. 513 m wraz z odwodnieniem i przejściem dla pieszych. W trakcie prac projektowych stwierdzono niedostateczne parametry istniejącego oświetlenia w rejonie projektowanego przejścia dla pieszych, stąd też zaistniała konieczność doświetlenia poprzez dodatkowe latarnie, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w miejscowości Skorogoszcz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowany zostanie pas lewoskrętny z drogi krajowej nr 94 w drogę wojewódzką nr 458.
Okres realizacji robót: 2017 - 2018.
 
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w woj. dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór (aneks)
Wybudowany zostanie chodnik, 4 zatoki autobusowe oraz 2 przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.
Okres realizacji robót: 2017 - 2018.
 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 91 w woj. śląskim w m. Rędziny
Zadanie zlokalizowane jest w czterech punktach miejscowości Rędziny i polega na budowie sygnalizacji świetlnej na istniejących przejściach dla pieszych. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników drogi krajowej nr 91 przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1 (DK91 jest drogą równoległą, alternatywną do DK 1).
Okres realizacji robót: 2018 r.
 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 49 na odcinku Bukowina Tatrzańska - Czarna Góra w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długości 749 m po lewej i prawej stronie drogi w m. Czarna Góra oraz chodnik o długości 1000 m po prawej stronie w m. Bukowina Tatrzańska.
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku PKP Boleszkowice - Boleszkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
W ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszo - rowerowy o długości 2 737 m, od km 83+668 do km 86+405.
Okres realizacji robót: 2018 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku Chwarszczany - Sarbinowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
W ramach zadania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ponad 2 km w m. Chwarszczany od km 93+430 do km 94+185 i od km 94+380 do km 94+670. Ponadto zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 3 km na odc. Chwarszczany - Sarbinowo od km 94+677 do km 98+020. Na wjazdach do m. Chwarszczany powstaną wyspy spowalniające.
Okres realizacji robót: 2018 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 na odcinku Jankowo - Drawsko Pomorskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowany zostanie chodnik o długości 630 m (od km 59+695 do km 60+325).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 26 w miejscowości Góralice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowany zostanie chodnik o długości 405 m (od km 30+110 do km 30+515).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Drawsko Pomorskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikiem o łącznej długości 150 m (od km 60+250 do km 60+400).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 22 w miejscowości Człopa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowana zostanie zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym o długości 100 m (od km 135+300 do km 135+400).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Węgorzynko Nowe w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikiem o łącznej długości 150 m (od km 45+600 do km 45+750).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Porost w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe oraz chodnik o długości 200 m (od km 3+400 do km 3+600).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 22 w miejscowości Nowa Szwecja w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe oraz chodnik o długości 240 m (od km 175+350 do km 175+590).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Wiewiecko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikiem o łącznej długości 470 m (od km 48+100 do km 48+200 oraz od km 49+130 do km 49+500).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w miejscowości Daleszewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
W ramach zadania pierwotnie zaplanowano budowę chodnika o dł. 190 m, obecnie zakres rzeczowy został rozszerzony o 5 zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz budowę muru oporowego w ciągu projektowanego chodnika.
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 26 w miejscowości Czartoryja w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowany zostanie chodnik o długości 315 m. po lewej stronie (od km 15,980 do km 16,295) oraz 225 m po stronie prawej (od km 16+295 do km 16+520).
Okres realizacji robót: 2017 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku PKP Boleszkowice - Boleszkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)
Wybudowany zostanie ciąg pieszo - rowerowy o długości 2 737 m, od km 83+668 do km 86+405.
Okres realizacji robót: 2018 r.
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku Chwarszczany - Sarbinowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości 2 090 m w m. Chwarszczany od km 93+430 do km 94+185 i od km 94+380 do km 94+670. Ponadto zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 3 343 m na odc. Chwarszczany - Sarbinowo od km 94+677 do km 98+020. Na wjazdach do m. Chwarszczany powstaną wyspy spowalniające.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Źródło i zdjęcie: GDDKiA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy