VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów

Ocena: 0
2410

VI Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. "Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie" obradowała w dniach 8 - 9 października br. w hotelu Narvil w Serocku. W konferencji uczestniczyło 359 osób.

Frekwencja ta ponownie przerosła oczekiwania. Zaproszenie skierowane głównie do środowiska architektów, projektantów, konstruktorów i wykonawców zostało niezwykle pozytywnie przyjęte podobnie jak dwa lata temu, kiedy to przekroczono zakładaną liczbę uczestników. Wygłoszonych zostało 12 referatów zamówionych u wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Dotyczyły one problematyki architektury, projektowania, wykonawstwa oraz badań odnoszących się do branż prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Z niezwykle interesującym referatem wystąpił Prof. Grzegorz Kołodko, który mówił o uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego Polski a także o światowej sytuacji w dziedzinie gospodarki.

Istotną rolę w przygotowaniu i przebiegu konferencji jak zwykle odegrało jej  finansowanie. Formuła tych konferencji zakłada przyjęcie uczestników na koszt producentów - członków Stowarzyszenia Producentów Betonów, którzy wskazali współpracujących z nimi architektów, projektantów itp., zapraszając ich na swój koszt na konferencję. Zainteresowanie konferencją spowodowało, że postanowiono również dać możliwość udziału innym chętnych, określając po kosztach opłatę za ich uczestnictwo. Podziękowania należą się sponsorom konferencji. Tytuły te zostały objęte przez 19 członków Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz 4 podmioty z branży  wiążących materiałów budowlanych.

W trakcie konferencji zebrani z zainteresowaniem wysłuchali dyskusji panelowej zatytułowanej: "Dlaczego świat potrzebuje zrównoważonego budownictwa". Aktualność tego tematu i poruszone w nim wątki oraz trafny dobór moderatora i panelistów spowodowały, że uczestnicy konferencji mogli wysłuchać dyskusji dotyczącej najważniejszych obecnie problemów świata.

Konferencji towarzyszyła również wystawa nagrodzonych prac dyplomowych studentów wyższych uczelni w kraju. Sąd konkursowy składający się z przedstawicieli nauki i przemysłu dokonał oceny tych prac i dziewięciu najlepszych studentów podczas konferencji zostało wyróżnionych pieniężnymi nagrodami ufundowanymi przez SPB. Promotorzy tych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy.

W związku z Jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów została zorganizowana sesja Jubileuszowa, którą uświetnił występ światowej sławy tenora Wiesława Ochmana. Podsumowując konferencję, Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zając, stwierdził, że konferencja została bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wzbudziła zainteresowanie i została pozytywnie oceniona przez uczestników. Sukces tej konferencji zobowiązuje do kontynuacji i zapowiedział kolejną, VII konferencję za dwa lata, w tym samym miejscu.

Organizatorzy zakładają, że w grudniu br. uczestnicy konferencji  otrzymają wydane  w formie monografii materiały pokonferencyjne, w której zaprezentowane zostaną wszystkie wygłoszone i nadesłane referaty. Dokonane zostanie podsumowanie konferencji oraz przedstawimy serwis zdjęciowy z jej przebiegu.

Komitet Organizacyjny konferencji dziękuje uczestnikom za współpracę w przygotowaniu oraz aktywny udział w konferencji.

Za Komitet Organizacyjny:

Józef M. Kostrzewski - Przewodniczący

Anna Głębocka - Członek Komitetu

Źródło i zdjęcia: Stowarzyszenie Producentów Betonów

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy