Zmiany w strukturze gremiów roboczych SPBT

Ocena: 0
2293
Uchwałą 289/UZ/17 Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce zatwierdził zmiany w strukturze gremiów roboczych Stowarzyszenia. Celem restrukturyzacji jest skoordynowanie organizacji pracy oraz podległości operacyjnej z wzorcami Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego (ERMCO).

Schemat organizacyjny SPBT

Zmiany są odpowiedzią na nowe oczekiwania dużych odbiorców mieszanki betonowej, czyli - wykonawców robót budowlanych. Powołano więc:
  • Grupę Projektową ds. BHP, której przydzielono zadanie analizowania ewolucji urzędowych przepisów BHP, ich interpretacji i przełożenia na grunt branży betonu towarowego (sponsor: Krzysztof Suchorz; lider: Wiktor Głogowski);
  • Grupę Projektową ds. Finansowo-Prawnych, która ma się zajmować monitorowaniem przepisów w tym zakresie i reagowaniem na zagrożenia dla branży (np. odwrócony podatek VAT w kontekście przemysłu betonu towarowego) (sponsorzy: Anna Kornecka, Wojciech Hałat; lider: Włodzimierz Chołuj);
  • Grupę Projektową ds. Innowacji i Rozwiązań, z zadaniem śledzenia nowości techniki (sponsor: Daniel Grzegorski, lider: Sebastian Kaszuba)
  • Grupę ds. Komunikacji, której obszar działania obejmuje sferę public relations, także wzmacnianie dobrego wizerunku betonu towarowego jako produktu oraz jego producentów zrzeszonych w SPBT (sponsorzy: Wojciech Kliś; lider: Iwona Burzyńska);
  • Grupę Projektową ds. Normalizacji Betonu, która poprzez umocowanych przedstawicieli SPBT ma kontynuować ścisłą współpracę z Komitetem Technicznym nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w miarę potrzeb - uczestniczyć w redakcji projektów treści nowych regulacji (sponsor: Robert Czołgosz; lider: Janusz Pużak);
  • Grupę Projektową ds. Transportu, która ma obserwować zmiany w krajowych przepisach dot. transportu ciężarowego - w odniesieniu do betonomieszarek samochodowych i mobilnych pomp oraz kontynuacji monitowania organów prawodawczych w sprawie polepszenia obecnego status quo (sponsor: Łukasz Żyła; lider: Mariusz Młodawski);
  • Grupę Projektową ds. Znaku "Dobry Beton", odpowiedzialną za merytoryczna stronę Kampanii SPBT (m.in. weryfikację kandydatur w oparciu o wyniki audytu) oraz doskonalenie regulaminu przyznawania tego wyróżnienia (sponsor: Michał Elert; liderka: Teresa Bonaszewska-Wyszomirska);
  • Grupę Projektową ds. Zrównoważonego Rozwoju, która ma się interesować regulacjami dot. środowiska - z propozycją przełożenia na skalę betoniarni oraz doskonaleniem obiegu betonu w ramach jego cyklu życia  (sponsor: Krzysztof Suchorz).
Każdej grupie przewodniczy lider, który kieruje zespołem, odpowiada za stronę merytoryczną, zaś sponsor włącza się w sytuacji kryzysowej, reprezentuje ją w Zarządzie, troszcząc się o budżet i dodatkowe wsparcie - w razie potrzeby.

Oprócz takich grup jak ds. normalizacji betonu, ds. Znaku "Dobry Beton", ds. transportu czy ds. komunikacji, które kontynuują działalność dawnych komisji - zawiązano zupełnie nowe, np. ds. BHP, ds. finansowo-prawnych czy ds. innowacji i rozwiązań, natomiast dawną Komisję ds. Środowiska zastąpiła Grupa Projektowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, ze znacznie szerszą problematyką zainteresowań.

Biuro Stowarzyszenia nadal ma koordynować działalność wszystkich gremiów roboczych, dbać o komunikację wewnętrzną, tworzyć i archiwizować dokumenty, służyć głosem doradczym, dbać o techniczną stronę www.spbt.pl, utrzymywać korespondencję z mediami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i naukowymi - z upoważnienia prezesa Zarządu SPBT.

Źródło: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy