Betonowanie specjalistycznego fundamentu w Ośrodku Badań Mostów w Kielcach

Ocena: 0
1658
Nowo wybudowane laboratorium Ośrodka Badań Mostów w Kielcach, filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, uzyskało w ubiegłym tygodniu pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą inwestycji była Skanska. Spółka zrealizowała kontrakt w formule "zaprojektuj i zbuduj" na zlecenie IBDiM. Prace projektowe trwały od grudnia 2013 r., zaś budowa od lipca 2014 r. Wartość kontraktu wyniosła niemal 4 mln zł netto.

Największe stanowisko badawcze w Polsce

"Obiekt składa się z budynku laboratoryjno-biurowego oraz hali laboratoryjnej. Jego kubatura wynosi 8 980 m sześc. Halę laboratoryjną wyposażono w największe w kraju i jedno z największych w Europie stanowisko do badań elementów konstrukcji w skali naturalnej" - mówi Mirosław Biskup, kierownik Ośrodka Badań Mostów w Kielcach, filii IBDiM w Warszawie.

"Specjalistyczny fundament stanowiska ma 40 m długości i 5 m szerokości, do jego wykonania zużyto 400 m3, betonu" - dodaje.

"Laboratorium będzie miało możliwość wykonywania badań niszczących elementów prefabrykowanych, między innymi dźwigarów mostowych o długości do 40 m. Obecnie standardowe długości takich prefabrykatów z reguły nie przekraczają 30 m. Na hali laboratoryjnej zainstalowano również dwie suwnice o udźwigu 25 ton każda, które będą miały za zadanie obsługę stanowiska badawczego w zakresie rozładunku, montażu i demontażu badanych elementów" - wyjaśnia Jacek Ożarowski, Kierownik Budowy, Skanska.

Ponad to, w ramach kontraktu Skanska w pełni wykończyła wnętrza obiektu, zbudowała drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki i zagospodarowała tereny zielone. "Prace prowadziliśmy w jak najszybszym tempie. Ilość pracowników na budowie, w zależności od rodzaju wykonywanych w danym dniu robót, wahała się od 15 do 30 osób" - komentuje Jacek Ożarowski.

Skorzysta wiele podmiotów i instytucji

"Instytut Badawczy Dróg i Mostów współpracuje z wieloma podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym także z administracją państwową oraz placówkami oświaty i uczelniami wyższymi. Nowe laboratorium w Kielcach będzie stanowić zaplecze badawcze dla tych podmiotów, jak również wsparcie dydaktyczne dla uczniów i studentów" - mówi Mirosław Biskup.

Największym wyzwaniem na budowie były prace związane z betonowaniem specjalistycznego fundamentu pod stanowiska badawcze laboratorium. Betonowanie elementu wymagało 13 godzin nieprzerwalnej pracy. Przy typowych konstrukcjach betonowych czynności te trwają z reguły od 2 do 4 godzin" – mówi Piotr Bidziński, Specjalista ds. Realizacji, Skanska.

"Na wspomnianą konstrukcję zastosowaliśmy beton klasy C40/50, zaprojektowany na bazie kruszywa bazaltowego, cementu hutniczego oraz domieszek opóźniających czas wiązania cementu. Konstrukcja fundamentu wymagała również specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Tuż po zabetonowaniu cały fundament wraz z deskowaniem obłożony został folią i styropianem, a w samym elemencie umieszczone zostały czujniki do stałego monitorowania temperatury" - wyjaśnia Piotr Bidziński.

"Dlaczego? Musieliśmy na bieżąco kontrolować zmiany temperatury w kilku miejscach elementu, aby nie dopuścić do nadmiernych jej różnic pomiędzy poszczególnymi partiami konstrukcji. Mogłoby to doprowadzić do powstania wewnętrznych naprężeń, w wyniku których beton uległby pęknięciom i zarysowaniom" - dodaje.

Kolejne laboratorium zrealizowane przez Skanska

To już kolejne laboratorium zrealizowane przez Skanska. Na swoim koncie firma ma m.in. budowę pomieszczenia laboratoryjnego w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Uniwersytetu Szczecińskiego, budowę Laboratorium Mikrosystemu i Nanostruktur dla Instytutu Technologii Elektronowej w Piasecznie (pomieszczenia w klasie czystości ISO 7), pomieszczenia laboratoryjne w klasie czystości ISO 5 dla Uniwersyteckiego Centrum Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także pomieszczenia o klasie czystości ISO 6 i 7 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło i zdjęcie: Skanska
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: