Budimex podpisał umowę na wybudowanie obwodnicy Łańcuta

Ocena: 0
2021

18 maja br. została podpisana umowa na rozbudowę odcinka DK94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (dł. 5,8 km). Inwestycja ma zostać zrealizowana za kwotę brutto 115 847 768,51 zł w terminie 34 miesięcy. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94, tzw. obwodnicy miasta Łańcuta, realizowana będzie w systemie "optymalizuj-projektuj-buduj". Oznacza to, że Wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek DK94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem dzielącym, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam, gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych (6 rond jednopasowych i 1 skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), skrzyżowanie DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i DP 1520 R. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o dł. 33m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia na dł. 6 km,
 • sieci energetyczne, teletechniczne, oświetlenie,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

"Cieszymy się z powierzenia nam realizacji tej inwestycji. Będziemy się starali minimalizować uciążliwości, jakie nieuchronnie towarzyszą tego typu budowom i o ile w trakcie nie pojawi się nic nieprzewidywalnego, zakończymy prace w terminie" - komentuje Artur Popko, członek Zarządu Budimex SA i dyr. Budownictwa Infrastrukturalnego.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

 • Klasa drogi: GP
 • Długość drogi: 5,82 km
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Obciążenie obiektów: nośność kl. "A" wg. PN 85/S - 10030 oraz "Stanag C 150"
 • Przekrój poprzeczny: 1x2
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • Kategoria obciążenia ruchem: min. KR5
 • Chodniki: szer. 2,0 m
 • Ciągi pieszo - rowerowe: szer. 3,5-4,0 m
 • Szerokość jezdni dróg dojazdowych: 5,00 - 6,00 m
 • Pas dzielący: 3,5 m (w tym opaski bitumiczne 2x0,5 m)

Źródło i zdjęcie: Budimex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy