Ostatni śląski odcinek autostrady A1 powstanie w technologii betonowej

Ocena: 0
2305

Jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 17 km odcinka autostrady A1 pomiędzy gr. woj. łódzkiego i śląskiego a węzłem Rząsawa wybrano ofertę złożoną przez POLAQUA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, w Piasecznie.

Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę brutto: 596 515 897,28 zł, w czasie 35 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. W tym czasie wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zamówienie realizowane będzie w formule "projektu i buduj".
 
Oferta POLAQUA Sp. z o. o. otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym:
w kryterium "Cena" - 60 pkt.

Kryteria pozacenowe:

  • w podkryterium jakościowym - "Równość podłużna nawierzchni"  - 8 pkt.,
  • w podkryterium organizacyjnym - "Personel Wykonawcy"  - 6 pkt.,
  • w podkryterium organizacyjnym - "Termin realizacji kontraktu" - 12 pkt.,
  • w podkryterium organizacyjnym - "Zapewnienie przejezdności" - 9 pkt.,
  • w podkryterium środowiskowym - "zagospodarowanie destruktu" - 5 pkt.

 Po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający przekaże dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.
 
Wykonawca będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyskać niezbędne decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady, wybudować autostradę o długości 16,907 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1. Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m.

Źródło i zdjęcie: GDDKiA

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy