Bezpieczny montaż deskowania słupowego

Ocena: 0
2105

Tak jak w przypadku systemów deskowań ściennych również montując deskowanie słupowe o przekroju prostokątnym należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta zawartych w DTR. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Konstrukcja deskowania F-4 firmy Ulma Construccion pozwala na wykonywanie słupów o wymiarach od 20×20 do 60×60 cm, w module co 5 cm. Deskowanie zostało zaprojektowane na parcie betonu do 80 kN/m2. Jest systemem bezściągowym, co powoduje, że wykonywany element żelbetowy nie ma widocznych odcisków na powierzchni. Projektując system F-4 producent zadbał nie tylko o prosty montaż, ale również o bezpieczeństwo montażystów i użytkowników. Deskowanie posiada więc osprzęt pozwalający na bezpieczne prowadzenie prac. W skład zabezpieczeń wchodzą: pomost z pełnym obarierowaniem, systemowe drabiny z osłonami oraz zawiesia transportowe. Złożone deskowanie może być przestawiane na dwa sposoby (uwzględniając zastosowanie odpowiedniego osprzętu) za pomocą dźwigu bądź przetaczane na systemowych kółkach. Deskowanie przemieszczane jest w całości, bez konieczności rozkładania.

Na system F-4 składają się cztery grupy elementów: podstawowe (płyta słupowa, zamki), transportowe (zawiesia, kółka), stabilizujące (podpora pionująca, głowica, stopa), bezpieczeństwa (drabina, poręcz, wspornik, łącznik, osłona, podest roboczy, barierka).

Montaż deskowania dokonywany jest w 12 etapach głównych:

1. Rozkładanie płyty,
2. Łączenie płyt,
3. Montaż podpór pionujących,
4. Montaż pomostu roboczego,
5. Montaż obarierowania,
6. Montaż drabin,
7. Montaż zamków,
8. Ustawienie deskowania w pionie,
9. Montaż kolejnych płyt,
10. Dostawienie złożonych płyt,
11. Zamykanie deskowania,
12. Montaż drabiny wejściowej.

Etapy od 1 do 8 realizowane są w pozycji poziomej. Szczegółowo zostały opisane w DTR producenta. Poniżej uwaga zostanie skierowana na najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa.

Jedną z pierwszych czynności jaką należy wykonać, przed ponownym użyciem elementów deskowania, jest dokładne sprawdzenie ich stanu technicznego.

Podczas montażu i demontażu należy używać obcisłej i wygodnej odzieży, dostosowanej do sylwetki pracownika oraz warunków (w tym atmosferycznych), w jakich praca będzie wykonywana. Ponadto monterzy obowiązkowo powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w postaci: kasku ochronnego, obuwia antypoślizgowego i rękawic ochronnych. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania poręczy ochronnych, monterzy powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa oraz linkę z amortyzatorem bezpieczeństwa i zatrzaśnikami; w projekcie budowy powinny być określone odpowiednie miejsca zaczepienia linek.

Należy także pamiętać, że prace montażowe odbywające się na wysokości powyżej 1 m mogą być prowadzone przez osoby mające aktualne, dopuszczające badania lekarskie.Na powierzchniach roboczych usytuowanych na wysokości powyżej 1 m powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych, umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 15 cm. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona poprzeczka (w połowie wysokości) lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Ważne jest także zabezpieczenie placu, na którym odbywa się montaż oraz drogi służącej do przewożenie elementów składowych i zamontowanego szalunku. Wokół miejsca montażu oraz wzdłuż drogi należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić ją zastawami umieszczonymi na stojakach lub ogrodzeniem o wysokości 1,1 m. Ogrodzenie strefy niebezpiecznej powinno znajdować się w odległości co najmniej 1/10 wysokości deskowanej ściany, ale nie mniej niż 6 m od pola podstawy deskowania.

Nie wolno montować ani demontować deskowania: o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s, w miejscach występowania gołoledzi.

Wymagania bezpieczeństwa podczas demontażu deskowania są identyczne jak podczas jego montażu.


Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2010

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy