Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2017/5

Świat Betonu 2017/3

Świat Betonu 2017/1

Drodzy Czytelnicy,

podane przez GUS dane za 2016 rok wskazują na utrzymywanie się silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, spowodowane głównie znacznym spadkiem nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. PKB wzrósł w 2016 roku o 2,8% wobec 3,9% w 2015 roku. Inwestycje brutto w środki trwałe spadły o 5,5% wobec wzrostu o 6,1% w 2015 roku. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,6% wobec wzrostu o 3,2% rok wcześniej. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,5% wobec wzrostu o 6,5% w 2015 roku. Wartość dodana brutto w budownictwie spadła o 11,9% wobec wzrostu o 3,8% rok przedtem.

BCC w swoim opracowaniu (plik dostępny na stronie www.swiatbetonu.pl) zwraca uwagę szczególnie na spadek inwestycji w środki trwałe. Wiemy, że ten spadek dotyczył głównie inwestycji publicznych i sektora przedsiębiorstw państwowych, ale nie znamy jeszcze skali zahamowania inwestycyjnego w sektorze prywatnym. Spadek inwestycji narastał, w trakcie pierwszych trzech kwartałów, do 7,7% w III kw. Przypuszczać można, że w najbliższych kwartałach możemy mieć umiarkowaną poprawę w inwestycjach publicznych i znaczny spadek nakładów w sektorze prywatnym, w związku z dużym wzrostem ryzyka w ocenie rentowności nowych projektów inwestycyjnych, z racji zapowiedzianych przez rząd zmian prawnych.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa


Świat Betonu 1-2/2017
Świat Betonu 2016/6

Drodzy Czytelnicy,

chociaż koniunktura w budownictwie nie jest najlepsza, „mieszkaniówka” pobudza całą branżę. Jak podał GUS w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań niż porównywalnym okresie 2015 roku. Dobrze to wróży na kolejny rok…

Pozytywne informacje płyną również z działu infrastruktury – 3 mld zł dołoży Unia Europejska do budowy trzech dróg ekspresowych – S7, S8 i S17.

Dofinansowanie inwestycji z funduszy UE pochodzi z największego unijnego programu – Infrastruktura i Środowisko. Na lata 2014–2020 jest już zawartych 27 umów na budowę blisko 700 km dróg ekspresowych i krajowych. Dofinansowanie unijne tych inwestycji to prawie 15,5 mld zł, a to dopiero początek. Budżet programu wynosi w przeliczeniu z euro ok. 115 mld zł. Największa pula pieniędzy zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia transportowe: drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Dofinansowanie mogą otrzymać też inwestycje w ochronę środowiska: oczyszczalnie ścieków, ochrona przeciwpowodziowa oraz energetyka.

Firmy budowlane patrzą z nadzieją na 2017 rok, bo liczą na odblokowanie inwestycji dofinansowanych z UE. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
Świat Betonu 2016/4

Drodzy Czytelnicy,

podczas konferencji zorganizowanej 22 czerwca w Warszawie dotyczącej perspektyw rozwoju polskiej gospodarki zaprezentowano m.in. dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. PKB Polski na tle krajów UE jest znacznie wyższe (w I kwartale 2016 roku: 2,6% w stosunku do 1,7%).

Dotychczasowe informacje o wynikach gospodarczych drugiego kwartału są optymistyczne: produkcja przemysłowa w kwietniu i maju wzrastała szybciej niż w roku ubiegłym, a badania koniunktury wskazują także na dobre nastroje w maju. Na rynku pracy nadal maleje stopa bezrobocia, wzrasta zatrudnienie i rosną wynagrodzenia.

Następuje jednak zwrot w polityce makroekonomicznej – wzmocnienie roli państwa kosztem mechanizmów rynkowych. W horyzoncie roku należy oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego, jednak w dłuższej perspektywie tempo wzrostu osłabnie ze względu na rosnący deficyt finansów publicznych i mniejszą aktywność inwestycyjną sektora zagranicznego. Dlatego też IBnGR prognozuje, że w 2016 roku PKB wyniesie w Polsce 3,6%, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio: 3,5% i 3,0%. W tym czasie PKB w krajach UE powinno utrzymać się na poziomie 1,8%.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2016/1
Drodzy Czytelnicy,

według danych GUS w styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 12,7 (przed miesiącem minus 16,1). Poprawę koniunktury sygnalizowało 10,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 23,1% (przed miesiącem odpowiednio 8,9% i 25,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

Od września 2015 r. diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Odpowiednie prognozy w styczniu są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od planowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy zapowiadają nieznacznie mniejszy od oczekiwanego w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych.

Spośród badanych podmiotów 23,7% (przed rokiem 22,1%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Chociaż powyższe dane nie są optymistyczne, należy pamiętać, że w okresie zimowym koniunktura budowlana nigdy nie wypada najlepiej. Pozytywną informacją jest natomiast wzrost ogłaszanych inwestycji, co wiosennie ożywi rynek budowlany.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy