Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2018/1
Świat Betonu 2017/5

Świat Betonu 2017/3

Świat Betonu 2017/1

Drodzy Czytelnicy,

podane przez GUS dane za 2016 rok wskazują na utrzymywanie się silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, spowodowane głównie znacznym spadkiem nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. PKB wzrósł w 2016 roku o 2,8% wobec 3,9% w 2015 roku. Inwestycje brutto w środki trwałe spadły o 5,5% wobec wzrostu o 6,1% w 2015 roku. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,6% wobec wzrostu o 3,2% rok wcześniej. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,5% wobec wzrostu o 6,5% w 2015 roku. Wartość dodana brutto w budownictwie spadła o 11,9% wobec wzrostu o 3,8% rok przedtem.

BCC w swoim opracowaniu (plik dostępny na stronie www.swiatbetonu.pl) zwraca uwagę szczególnie na spadek inwestycji w środki trwałe. Wiemy, że ten spadek dotyczył głównie inwestycji publicznych i sektora przedsiębiorstw państwowych, ale nie znamy jeszcze skali zahamowania inwestycyjnego w sektorze prywatnym. Spadek inwestycji narastał, w trakcie pierwszych trzech kwartałów, do 7,7% w III kw. Przypuszczać można, że w najbliższych kwartałach możemy mieć umiarkowaną poprawę w inwestycjach publicznych i znaczny spadek nakładów w sektorze prywatnym, w związku z dużym wzrostem ryzyka w ocenie rentowności nowych projektów inwestycyjnych, z racji zapowiedzianych przez rząd zmian prawnych.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa


Świat Betonu 1-2/2017
Świat Betonu 2016/6

Drodzy Czytelnicy,

chociaż koniunktura w budownictwie nie jest najlepsza, „mieszkaniówka” pobudza całą branżę. Jak podał GUS w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań niż porównywalnym okresie 2015 roku. Dobrze to wróży na kolejny rok…

Pozytywne informacje płyną również z działu infrastruktury – 3 mld zł dołoży Unia Europejska do budowy trzech dróg ekspresowych – S7, S8 i S17.

Dofinansowanie inwestycji z funduszy UE pochodzi z największego unijnego programu – Infrastruktura i Środowisko. Na lata 2014–2020 jest już zawartych 27 umów na budowę blisko 700 km dróg ekspresowych i krajowych. Dofinansowanie unijne tych inwestycji to prawie 15,5 mld zł, a to dopiero początek. Budżet programu wynosi w przeliczeniu z euro ok. 115 mld zł. Największa pula pieniędzy zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia transportowe: drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Dofinansowanie mogą otrzymać też inwestycje w ochronę środowiska: oczyszczalnie ścieków, ochrona przeciwpowodziowa oraz energetyka.

Firmy budowlane patrzą z nadzieją na 2017 rok, bo liczą na odblokowanie inwestycji dofinansowanych z UE. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
Świat Betonu 2016/4

Drodzy Czytelnicy,

podczas konferencji zorganizowanej 22 czerwca w Warszawie dotyczącej perspektyw rozwoju polskiej gospodarki zaprezentowano m.in. dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. PKB Polski na tle krajów UE jest znacznie wyższe (w I kwartale 2016 roku: 2,6% w stosunku do 1,7%).

Dotychczasowe informacje o wynikach gospodarczych drugiego kwartału są optymistyczne: produkcja przemysłowa w kwietniu i maju wzrastała szybciej niż w roku ubiegłym, a badania koniunktury wskazują także na dobre nastroje w maju. Na rynku pracy nadal maleje stopa bezrobocia, wzrasta zatrudnienie i rosną wynagrodzenia.

Następuje jednak zwrot w polityce makroekonomicznej – wzmocnienie roli państwa kosztem mechanizmów rynkowych. W horyzoncie roku należy oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego, jednak w dłuższej perspektywie tempo wzrostu osłabnie ze względu na rosnący deficyt finansów publicznych i mniejszą aktywność inwestycyjną sektora zagranicznego. Dlatego też IBnGR prognozuje, że w 2016 roku PKB wyniesie w Polsce 3,6%, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio: 3,5% i 3,0%. W tym czasie PKB w krajach UE powinno utrzymać się na poziomie 1,8%.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy