Aktualności

0
Ubiegłoroczne prognozy ekonomistów dotyczące wyników za IV kwartał i cały 2019 rok mówiły o postępującym, znacznym spowolnieniu tempa wzrost...
0
Nadszedł czas upowszechniania wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy w branży betonu towarowego - ogłasza Stowarzyszenie Producentów Betonu T...
0
Z dniem 1 lutego 2020 r. stanowisko nowego Prezesa Zarządu HeidelbergCement objął dr Dominik von Achten (54 lata), pełniący od 2015 r. funkc...
0
CEMBUREAU, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zi...
0
Wielu fachowców zna to z doświadczenia: uciążliwe klękanie, wiążące się z koniecznością każdorazowego wcześniejszego podciągnięcia spodni na...
0
Polska stanowi piąty co do wielkości rynek betonu towarowego w Europie z wolumenem produkcji ponad 25 mln m3. Jednym z kluczowych aspektów p...
0
Zakupy to nieodłączny element naszego codziennego życia, a internet to nie tylko narzędzie do szybkiej wymiany informacji, ale również bardz...
0
Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA rozpoczął procedurę opiniowania projektu wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanyc...
0
Pod pojęciem "obrzeża" rozumiemy wszystkie elementy mogące tworzyć obramowanie nawierzchni brukowanej. Zadania stawiane przed nimi są w zasa...
0
Przemysł cementowy jako jeden z nielicznych w Polsce wykorzystuje paliwa alternatywne w sposób przemyślany i zaplanowany, przyczyniając się ...