Aktualności

0
Lafarge Cement dołączył do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnienie to uhonorowało wieloletnie działania firmy na rzecz o...
0
Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. otrzymała Certyfi katy BezpieBezpieczeństwa wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górni...
0
W ciągu 2 lat będzie wyremontowany 60-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 8 między Piotrkowem a Rawą Mazowiecką.
0
Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy Al....
0
Do końca grudnia 2010 zaplanowana jest realizacja w północno-wschodniej Warszawie oczyszczalni ścieków Czajka, której wydajność będzie wynos...
0
19 listopada 2009 r. na stanowisko prezesa firmy Cemex – międzynarodowego koncernu, działającego na rynku materiałów budowlanych, na region ...
0
Cementownia Warta przystąpiła jako sponsor do trzech programów stypendialnych realizowanych wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wie...
0
Firma Schöck – producent elementów budowlanych do izolacji termicznej i akustycznej – otrzymała w listopadzie 2009 roku wyróżnienie ”Recogni...
0
Do marca 2011 r. będą trwały prace budowlane przy realizacji Galerii Słonecznej wykonywanej przez firmę Porr Polska S.A.
0
wiecej....