Europejski przemysł cementowy na drodze do neutralności klimatycznej

Ocena: 0
2675

CEMBUREAU, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego potwierdza, że przemysł ten deklaruje swój istotny wkład w realizację założeń Zielonego Ładu poprzez realizację celu neutralności klimatycznej sektora cementu i betonu w całym łańcuchu dostaw, do roku 2050.

Aby to osiągnąć, CEMBUREAU przeprowadzi przegląd celów "Mapy drogowej dla gospodarki niskoemisyjnej w roku 2050" tak, aby pozwoliły one na rzeczywisty wkład przemysłu w realizację założeń Europejskiego Zielonego ładu, ogłoszonego w grudniu 2019. Po szczegółowej analizie, sektor opublikuje zaktualizowaną mapę drogową i określi rolę cementu i betonu w gospodarce o obiegu zamkniętym i drodze dojścia do neutralności. CEMBUREAU deklaruje, że zaktualizowana mapa drogowa będzie gotowa wiosną 2020 roku.

Raoul de Parisot, Przewodniczący CEMBUREAU: "Jako przemysł, jesteśmy zdeterminowani żeby grać istotną we wspieraniu Unii Europejskiej w realizacji celów redukcyjnych. Dzięki betonowi, nasz przemysł wytwarza zrównoważony materiał budowlany, który odgrywa i będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji do neutralnej emisyjnie społeczności. Korzyści z betonu, jako zrównoważonego produktu, wytwarzanego lokalnie, takie jak; trwałość, masa termiczna, możliwość recyklingu, i zdolność do pochłaniania CO2 decydują o tym , że jest to kluczowy materiał budowlany w budynkach i infrastrukturze, który pozwoli na realizację wyzwań wynikających ze zmian klimatu." Koen Coppenholle, Dyrektor Wykonawczy CEMBUREAU Chief Executive: "Nasz nowa Mapa Drogowa będzie miała na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności emisyjnej. Możemy te cele osiągnąć poprzez działania w całym łańcuchu dostaw wykorzystującym cement i beton. Jest dla nas oczywiste, że kluczową rolę będą odgrywały innowacyjność, wykorzystanie odpadów, wychwytywanie i wykorzystanie CO2, dostęp do energii odnawialnej i zrównoważone budownictwo."

Przemysł cementowy w Europie już teraz wiele dokonał, poprzez znaczące poprawienie efektywności energetycznej oraz redukcję emisji CO2. Dalsze innowacje mają doprowadzić do tego, że konkurencyjny przemysł cementowy będzie odgrywał istotną rolę w gospodarce Unii Europejskiej. W najbliższych miesiącach zaangażujemy się w konstruktywny dialog z decydentami, przedsiębiorcami w całym łańcuchu dostaw sektora budowlanego, w celu określenia właściwych kierunków dojścia do celów określonych w Zielonym Ładzie.

Przemysł cementowy w Europie

Przemysł cementowy w Europie zatrudnia bezpośrednio 35 tys. pracowników. Sektor cementowym w połączeniu z sektorem betonowym, w całym łańcuchu dostaw generuje około 56 mld€ przychodu rocznie i tworzy około 384 tys. stanowisk pracy. Dzięki ciągłym nakładom inwestycyjnym w modernizację technologii emisje CO2 zostały zredukowane o 15% od roku 1990, a w Polsce o 30%. Dzięki dostępnym rozwiązaniom oraz tzw. przełomowym technologiom, jesteśmy na drodze do redukcji emisji o 80% do roku 2050 w samym przemyśle cementowym. W najbliższych miesiącach zostanie opublikowana szczegółowa mapa drogowa dla osiągnięcia tych celów. Cement jest wykorzystywany głównie do produkcji betonu.

Beton jest mieszaniną cementu (10% -15%), wody (15%-20%) oraz kruszyw (65%-75%). Beton jest kluczowym materiałem dla osiągnięcia neutralności emisyjnej w sektorze budowlanym w Europie. Stosowany w fundamentach turbin wiatrowych, elektrowni wodnych i pływowych, budynkach energooszczędnych, infrastrukturze transportowej i konstrukcjach niezbędnych do adaptacji do zmian klimatu zapewnia elastyczność zastosowań i trwałość.

Źródło i zdjęcie: CEMBUREAU

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: