Maciej Marciniak Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonu

Ocena: 0
35681
Maciej Marciniak, szef firmy Górażdże Beton, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Wcześniej, od września 2014 r. dyrektor Marciniak pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu SPBT.
Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce zostało powierzone Maciejowi Marciniakowi podczas XXI Walnego Zgromadzenie członków SPBT w dniu 21 maja 2015 r. stosunkiem głosów 137/137.

Założone w 1999 r. stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego branży. Celem działalności SPBT jest m.in. integracja środowiska i budowanie platformy wymiany doświadczeń między członkami, działanie na rzecz rozwoju polskiej normalizacji, certyfikacji i legislacji w zakresie betonu towarowego, podnoszenie poziomu wytwórstwa poprzez wskazywanie liderów Znaku Jakości "Dobry Beton" oraz współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, szczególnie z ERMCO (Europejską Organizacją Betonu Towarowego). Kierunki działalności Stowarzyszenia wytyczają jego członkowie, a nad ich koordynacją czuwa siedmioosobowy Zarząd.

Maciej Marciniak jest absolwentem Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Śląskiej, posiada dyplom INSEAD. Od lat osiemdziesiątych związany z wykonawstwem robót budowlanych w Polsce i za granicą; od roku 1997 zajmuje kierownicze stanowiska w branży betonu towarowego, cementu i prefabrykacji. Funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego Górażdże Beton pełni od 2012 r.

Źródło: Górażdże Beton
Grafika: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: