Praktyczne aspekty dekarbonizacji w produkcji materiałów budowlanych - seminarium Cemex

Ocena: 5
3087

Dekarbonizacja w produkcji materiałów budowalnych była tematem przewodnim seminarium zorganizowanego przez CEMEX Polska. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 2-3 marca w Warszawie uczestniczyło 230 osób – przedstawiciele   kadry technicznej i technolodzy, specjaliści od klimatu, laboratoria budowlane, producenci domieszek, przedstawiciele świata nauki i partnerzy branżowi.

 

 

Przedsięwzięcie wpisuje się w działania podejmowane przez CEMEX w ramach strategii „Future in Action”, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

CEMEX Polska cyklicznie organizuje konferencje i seminaria dla swoich klientów, poświęcone kluczowym wyzwaniom w branży budowlanej. Ostatnie wydarzenie, zatytułowane „Droga do neutralności klimatycznej. Praktyczne aspekty dekarbonizacji w produkcji materiałów budowlanych”, odbyło się w dniach 2-3 marca w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Uczestniczący w wydarzeniu naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele branży budowlanej i organizacji branżowych dyskutowali o zagadnieniach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla. Spektrum tematów poruszanych przez prelegentów było bardzo szerokie – od strategii wdrażanych na poziomie unijnym aż po jakość poszczególnych surowców.

O strategii klimatycznej Unii Europejskiej opowiadał Marcin Popkiewicz, redaktor popularnego serwisu „Nauka o klimacie”. Elżbieta Rotblum z PLGBC podała przykłady skutecznego obniżania wbudowanego śladu węglowego budynków. Prof. dr hab. inż. Jan Deja wspólnie z dr inż. Karolem Rzepą, reprezentujący Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, wystąpili z prelekcją przygotowaną przez dr hab. inż. Artura Łagosza: Cementy jako istotny element redukcji emisji CO2 w budownictwie. Jakość i dostępność surowców do cementu i betonu była przedmiotem wystąpienia dr inż. Tomasza Barana z Sieci Badawczej Łukasiewicz i dr Henryka Radelczuka z CEMEX Polska. O równoważnych właściwościach betonu według normy PN-EN 206 i polskiego uzupełnienia PN-B-06265 mówił z kolei profesor Grzegorz Bajorek z Politechniki Rzeszowskiej.

W wystąpieniach prelegentów nie zabrakło także informacji na temat kruszyw. O jakości i dostępności kruszyw w kontekście reakcji alkalia-kruszywa opowiedziała Marta Kiernia-Hnat, reprezentująca Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji.

Źródło: Cemex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: