Zrównoważone węzły betonowe elementem zielonej transformacji w budownictwie

Ocena: 5
3005

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży. Na tę chwilę nie wynaleziono alternatywnego materiału, który mógłby zaspokoić potrzeby infrastrukturalne i mieszkaniowe. Dlatego wytwarzanie betonu wymaga stałej modernizacji zakładów, by czynić je bardziej zrównoważonymi.

 

Beton jest bezpiecznym, ogniotrwałym, wytrzymałym, zapewniającym komfort akustyczny, a przede wszystkim w pełni recyklingowalnym materiałem.  Rocznie zużywa się ponad 25 miliardów betonu na całym świecie . W budownictwie materiał ten odgrywa kluczową rolę ze względu na ilość potrzebną do tworzenia trwałej infrastruktury, która będzie w stanie znieść zmiany klimatu. Obniżanie śladu węglowego betonu to jeden z głównych kierunków zmian w budownictwie. Nie można jednak zapomnieć o samym procesie jego produkcji, który również ma bardzo istotne znaczenie w dekarbonizacji całego łańcucha budownictwa. Wymaga skupienia się nie tylko na zasobach technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych, ale również na wpływie na życie i zdrowie ludzi.

Kompleksowe podejście do procesu produkcji redukuje koszty projektu i koszty środowiskowe. Ideę tę odzwierciedla strategia Lafarge, skoncentrowana na zrównoważonej produkcji materiałów budowlanych. Firma postawiła sobie za cel zmodernizować wszystkie zakłady betonowe w kierunku minimalizacji wpływu na środowisko i obniżania śladu węglowego. Zmiana obejmuje zarządzanie gospodarką wodną, zieloną energią, bioróżnorodnością na terenie zakładów, jak również stosowanie gospodarki obiegu zamkniętego. W ten sposób powstanie cały ekosystem pozwalający na zrównoważoną produkcję.

Efektywność energetyczna i zielona energia

Zgodnie z planem 100 proc. energii konsumowanej przez zakłady Lafarge w 2030 roku będzie pochodzić z energii odnawialnej i niskoemisyjnej, m. in. z farm fotowoltaicznych, wiatrowych czy z odzysku ciepła. Już dziś 50% zapotrzebowania na energię Lafarge w Polsce pochodzi z odnawialnych źródeł.

Na ekologicznej mapie Lafarge wyróżniają się już trzy zmodernizowane zakłady w Warszawie, Krakowie i Chrzanowie. Przeszły one gruntowne inwestycje, pozwalające na pozyskiwanie energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Rewitalizacje betoniarni i recykling wody

W węzłach betonowych w Warszawie, Krakowie i Chrzanowie został wprowadzony ciągły monitoring zużycia wody. Zakłady zawracają jak najwięcej ilości tego surowca do ponownej produkcji, dzięki czemu użytkują minimalną ilość wody z miejskich sieci. Lafarge inwestuje też w roślinność na ich terenie, której celem jest nie tylko upiększenie infrastruktury przemysłowej, ale również oczyszczanie powietrza wokół nich.    

W 2030 roku Lafarge planuje retencję wody we wszystkich zakładach betonowych. Dodatkowo będzie maksymalizować udział wody z recyklingu, co ma zmniejszyć zużycie świeżej wody o minimum 15 proc. Już teraz 90 proc. zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące odzyskaną wodę.

Innowacyjna produkcja i zielony beton

Inwestycje podejmowane w węzłach betonowych przez Lafarge i Grupę Holcim – do której należy firma - mają na celu nie tylko rewitalizację zakładów i dążenie do zeroemisyjności, ale także tworzenie ekologicznych produktów. W węzłach betonowych Lafarge produkowany jest bowiem m.in. niskoemisyjny beton, którego składnikiem jest cement o obniżonym śladzie węglowym, który został stworzony na bazie materiałów z recyklingu i dodatków mineralnych pochodzących z innych gałęzi przemysłu.

- Zrównoważony beton wymaga nie tylko optymalizacji w zakresie receptur, ale również innowacyjnego podejścia do produkcji - mówi Tomasz Rułka, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu w Lafarge Polska. - Branża co do zasady powinna wykorzystać mniej kruszywa lub więcej tego, które pochodzi z recyklingu betonu, więcej energii odnawialnej i w końcu maksymalnie zminimalizować ilość wody potrzebnej do produkcji, poprzez stosowanie obiegu zamkniętego w wytwórniach betonu oraz retencję wody. To działania, które wpłyną na dekarbonizację budownictwa.

Zrównoważone budownictwo celem Lafarge

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw betonu jest krytycznie ważne dla realizacji celów mieszkaniowych i gospodarczych oraz inwestycji publicznych, prywatnych i infrastrukturalnych.  Dla Lafarge w Polsce i Grupy Holcim zrównoważone podejście do budownictwa wyraża się w haśle: Budować lepiej, zużywając mniej - mniej odnawialnych zasobów naturalnych, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych zapewniających tę samą wytrzymałość przy mniejszej ilości materiału użytego do budowy.    

Lafarge, należący do Grupy Holcim, wyznaczył sobie ambitne cele i stworzył kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2030 roku, która obejmuje wdrożenie zrównoważonego podejścia do produkcji materiałów budowlanych.

Źródło: Lafarge

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: