Produkty

0
Kupując kostkę z jednej partii produkcyjnej mamy pewność, że kolorystyka i stopień nasycenia barwą kostki brukowej będzie jednakowy dla całe...
0
Kostka brukowa oraz płyty betonowe to obecnie najbardziej rozpowszechnione materiały do utwardzania nawierzchni wokół budynków. Wybór elemen...
0
Stalowe elementy konstrukcyjne, takie jak umieszczane w kolumnach profile, belki stropowe czy blachy trapezowe na dachach płaskich, to chleb...
0
Trudne warunki terenowe, szerokie konstrukcje nośne, krótki czas realizacji robót, czy potrzeba montażu elementów na dużej wysokości, zapewn...
0
O szkodliwym wpływie hałasu na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków mówi się coraz więcej. Coraz częściej też inwestorzy indywidualn...
0
Trwałość, wytrzymałość, modna szarość, a pomiędzy nią pola powierzchni bioaktywnej. Ta ażurowa płyta nawierzchniowa to rozwiązanie dla wszys...
0
Ściany zewnętrzne oddzielają pomieszczenia od środowiska zewnętrznego, a co za tym idzie powinny odpowiednio chronić przed czynnikami atmosf...
0
Swoje wyjątkowe cechy beton komórkowy zawdzięcza środkowi porotwórczemu, który dodawany jest do mieszanki wapna, cementu, piasku i wody. Zna...
0
Jedną z nowości nawierzchniowych Buszrem są płyty Topaz. Szczególna twardość oraz odporność na zarysowania tego minerału i jego ciepła, słon...
0
Ciesząca się od wielu lat uznaniem klientów oferta suchych mieszanek betonowych Baumit została wzbogacona o nowy wyrób. Listę wyrobów uzupeł...