Prefabrykowane elementy małej architektury

Ocena: 0
5024

Produkcja elementów małej architektury wymaga opracowania recepty na mieszankę betonową, uwzględniającą odpowiednie wlaściwości użytkowe i walory estetyczne jak i warunki technologiczne zakładu prefabrykacji. Klienci oczekują wyrobów, które będą estetyczne, funkcjonalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na warunki atmosferyczne, z kolei producenci wymagają aby zaprojektowana mieszanka betonowa utrzymywała się na powtarzalnym, stabilnym i wysokim poziomie jakościowym w procesie produkcyjnym oraz posiadała zakładane właściwości betonu. Jakich więc domieszek należy użyć, aby receptura mieszanki betonowej była trwała?

Recepty na mieszanki betonowe do wykonania elementów prefabrykowanych zostały zaprojektowane z wykorzystaniem domieszek Sika efektywnie działających z zastosowanym cementem, pozwalających na otrzymanie mieszanki betonowej o żądanych właściwościach i wysokiej jakości betonu. Ostateczny efekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu kombinacji domieszek. Sika® ViscoCrete®-6 RS pozwala na uzyskanie stabilnej, płynnej mieszanki betonowej i wysokiej jakości betonu o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej betonu, a Sika® PerFin-300 zapewnia uzyskanie gładkich, estetycznych i szczelnych powierzchni prefabrykatów betonowych.

Dzięki zastosowaniu Sika® ViscoCrete®-6 RS uzyskano stabilną mieszankę betonową, o odpowiednim upłynnieniu i optymalnym czasie przerobu. Sika® ViscoCrete®-6 RS to domieszka najnowszej generacji, przeznaczona do betonów prefabrykowanych. Jest stosowana do produkcji mieszanek betonowych, od których wymaga się: silnego upłynnienia, krótszego czasu mieszania i niższej lepkości mieszanki, przeciętnego czasu utrzymywania konsystencji i wysokich wytrzymałości wczesnych. Domieszka umożliwia ograniczenie ilości wody zarobowej, co pozwala na otrzymanie betonu o podwyższonej gęstości i wytrzymałości, uzyskuje się bardzo dobrą urabialność mieszanek betonowych i przyspieszony przyrost wytrzymałości, a także ograniczenie skurczu i skłonności do pojawiania się zarysowań.

Estetyczny i elegancki wygląd powierzchni elementów prefabrykowanych uzyskano dzięki zastosowaniu Sika® PerFin-300, płynnej domieszki do wysokiej jakości betonów elewacyjnych, która silnie odpowietrza mieszankę betonową. Jej działanie polega na usuwaniu porów powietrznych powstających podczas produkcji betonu. W trakcie układania następuje odpowietrzenie mieszanki betonowej, co w efekcie pozwala uzyskać szczelne, bardzo gładkie powierzchnie pozbawione porów.

Formy pokrywano materiałem Sika® Separol® N rozpuszczalnikowym środkiem antyadhezyjnym na bazie oleju mineralnego do stosowania na gładkich szalunkach. Sika® Separol® N działając jako fizyko-chemiczny środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych deskowań i form pozwala na uzyskanie doskonałej powierzchni betonu architektonicznego i elementów prefabrykowanych.

Połączenia konstrukcyjne pomiędzy poszczególnymi elementami prefabrykowanymi wykonywane są za pomocą bezrozpuszczalnikowego, niewrażliwego na wilgoć, tiksotropowego, dwuskładnikowego materiału na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy Sikadur®-31 CF. Sikadur®-31 CF przeznaczony jest do stosowania jako klej konstrukcyjny do łączenia różnych materiałów budowalnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości podłoży budowlanych, łatwością mieszania i aplikacji, wysokimi parametrami wytrzymałościowymi zarówno wczesnymi jak i końcowymi, możliwością nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej, bezskurczowym wiązaniem, nieprzepuszczalnością dla pary wodnej i par innych substancji a także wysoką odpornością chemiczną.

Źródło i zdjęcia: Sika

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: