Budowa walcowni COGNOR w Siemianowicach Śląskich przez firmę STRABAG

Ocena: 5
2002

17.08.2023 w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na budowie hali produkcyjno-magazynowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych wraz z budową obiektów towarzyszących. Inwestorem jest Cognor S.A. , a generalnym wykonawcą firma STRABAG.

 

 

Budowa walcowni jest jedną z największych w ostatnim czasie inwestycji przemysłowych, która powstaje na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział: miasto Siemianowice Śląskie z prezydentem p. Rafałem Piechem, przedstawiciele Santander Bank Polska S.A. i KUKE S.A., instytucji współuczestniczących w finansowaniu budowy, reprezentanci firmy Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a., producenta linii technologicznej, która będzie montowana w budynkach walcowni oraz inne osoby z kręgu środowisk biznesowych sprzyjających temu przedsięwzięciu. Inwestora reprezentował prezes zarządu Cognor Holding S.A. p. Przemysław Sztuczkowski, a generalnego wykonawcę p. Przemysław Kuliś, Dyrektor Budownictwa Ogólnego STRABAG. 

Umowa na wykonanie tej ważnej dla regionu i kraju inwestycji została podpisana 22 maja 2023 r. Wartość inwestycji netto jest  nie mniejsza niż 300 mln PLN, jednakże nie większa niż 325 mln PLN.

Pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2023 r.  Planowany start montażu urządzeń linii technologicznej, będących poza zakresem prac realizowanych przez STRABAG, ma się rozpocząć 12 miesięcy od rozpoczęcia  budowy. Zakończenie prac, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić w grudniu 2024 r.

Projekt jest realizowany w oparciu o szczegółowy model stworzony przy wykorzystaniu metodologii Building Information Modeling (BIM), który został wykonany na etapie projektowania obiektu i umożliwił, między innymi, bezkolizyjne prowadzenie robót międzybranżowych.

W pierwszych miesiącach wykonane zostanie palowanie pod fundamenty technologiczne oraz pod fundamenty hal produkcyjnych. W następnych etapach budowy odbywać się będzie wznoszenie konstrukcji hal i wykonywanie bloków żelbetowych pod linię technologiczną. Łączna długość wykorzystanych na placu budowy pali fundamentowych to 31 km, a objętość betonu konstrukcyjnego niezbędnego do realizacji projektu wynosi 51,5 tys. m3.

„Przed budową docelowych obiektów walcowni dużym wyzwaniem jest demontaż i wyburzenia  istniejących, podziemnych  korytarzy, kanałów technologicznych  i starych fundamentów po dawnej walcowni rur oraz precyzyjne wykonanie konstrukcji żelbetowej  pod linię technologiczną przyszłej walcowni” – Wojciech Mądry, Kierownik Projektu.

W zakresie STRABAG jest wykonanie sześciu obiektów w tym dwóch nowych hal o funkcji produkcyjnej. Kompleks tworzyć będą: rozbudowana istniejąca hala na potrzeby magazynu wsadu, budynek hali produkcyjnej z warsztatem, magazyn wyrobów gotowych, budynek  biurowo-socjalny, obiekt, w którym znajdzie stacja zasilająca z urządzeniami technicznymi oraz budynek pompowni pożarowej ze zbiornikiem wody. Wybudowane zostaną również parkingi dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla aut ciężarowych, wewnętrzny układ drogowy obejmujący chodniki i ulice i plac manewrowy.

Całkowita powierzchnia użytkowa to 54 tys. m2,  w tym trzy hale główne:

  • hala nr 1 o wymiarach: szerokość 97,3 m, długość 169,8 m, wysokość 16,5m;
  • hala nr 2 o wymiarach: szerokość 70 m, długość 303 m,  wysokość 22 m;
  • hala nr 3 o wymiarach: szerokość 59 m, długość 152 m,  wysokość 18,8 m;

Zakres robót instalacyjnych obejmuje wykonanie, między innymi: sieci zewnętrznej  instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz wody pitnej i p.poż. STRABAG wybuduje także  instalację niskiego i średniego napięcia, instalację ciepłowniczą oraz linię zasilającą 110 kV.

Źródło: STRABAG

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: