Kolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowie

Ocena: 0
4036

Ruszyły prace na kolejnym odcinku drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego, od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Wykonawca odcinka porządkuje teren po wycince drzew, wytycza przebieg przyszłej trasy w terenie oraz wykonuje pierwsze roboty ziemne. Prace trwają także na pozostałych dwóch odcinkach S19 - od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ i od węzła Janów Lubelski Północ do węzła Janów Lubelski Południe.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie:

  • drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m (docelowo 2x3 - rezerwa pod trzeci pas ruchu zostanie pozostawiona na zewnątrz korpusu drogowego trasy głównej) wraz z niezbędną infrastrukturą, pasami technologicznym oraz dodatkowymi jezdniami zapewniającymi obsługę ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego,
  • węzła Lasy Janowskie, gdzie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski - Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem. Węzeł Lasy Janowskie będzie węzłem bezkolizyjnym typu "trąbka" z obsługą wszystkich relacji,
  • 12 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt),
  • remontu i przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 19,
  • przebudowę dróg gminnych nr 108734L i 108889L.

Źródło i grafika: GDDKiA

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: