Most kolejowy nad Regalicą przeszedł próbne obciążenia

Ocena: 5
2219

Budimex zakończył pomyślnie próbne obciążenia na wiadukcie i moście kolejowym na rzece Regalica. Wartość inwestycji realizowanej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i PKP PLK SA to ok. 282 mln zł netto. W listopadzie planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy jednoczesnym ‎zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego na linii nr 273. ‎

 

 

Umowa na realizację przedsięwzięcia w formule „buduj” została zawarta we wrześniu 2021 roku między Budimex SA a Wodami Polskimi. Projekt finansowany jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

‎- Zbliżamy się do końca naszej inwestycji. Nowy most łączący oba brzegi Regalicy to ponad 2800 ton stali i 10 000 ‎elementów. Stary most został rozebrany i nie stanowi już przeszkody w żegludze. Wybudowano 2 nowe tory dla ‎prędkości ponad 100 km/h. Obiekt o łącznej długości 276 m i wysokości ponad wysoki poziom wody żeglownej 6,2 ‎m umożliwi swobodny przepływ jednostkom pływającym, w tym zlokalizowanym w pobliskiej bazie lodołamaczom. ‎W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa 12 km torów i budowa nowego peronu. Na budowie realizowanej ‎wspólnie przez budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kolejowe Budimex SA oraz Mostostal Kraków ‎zaangażowanych było ponad 2000 osób – mówi Sławomir Krekora, Dyrektor Kontraktu Budimex SA.‎


W trakcie przeprowadzonych prób obciążeniowych wykorzystano cztery lokomotywy o łącznej masie 480 ton do obciążeń statycznych oraz lokomotywę o masie 120 ton do próby dynamicznej. Prędkość pojazdów w próbach została stopniowo zwiększana od 10 km/h do ponad 100 km/h, osiągając maksymalną prędkość eksploatacyjną. Analiza konstrukcji mostu podczas próbnych obciążeniowych obejmowała:

  1. Określenie sztywności konstrukcji na podstawie pomiarów ugięć ustroju nośnego poddanego obciążeniu statycznemu.
  2. Ocena stabilności podpór obiektu na podstawie pomiarów niwelacyjnych ich osiadania.
  3. Oględziny konstrukcji przed, w czasie i po próbnym obciążeniu oraz odnotowanie nieprawidłowości (zarysowania, pęknięcia itp.).
  4. Wyznaczenie parametrów dynamicznych, takich jak współczynnik przewyższenia dynamicznego częstotliwości drgań własnych oraz współczynnik tłumienia.
  5. Wszystkie obliczenia zostały potwierdzone zgodnością z projektem próbnego obciążenia.

Obecnie trwające prace związane z układaniem nawierzchni torowej i budową sieci trakcyjnej są na ukończeniu. Ponadto zakończono kluczowe etapy prac związanych z budową murów oporowych nasypu kolejowego oraz wiaduktu drogowego, który umożliwi bezkolizyjny przejazd ul. Szklaną pod linią kolejową 273 relacji Szczecin – Wrocław. Oddano również do użytku nowy budynek nastawni, w którym uruchomiono komputerowy system sterowania ruchem kolejowym na stacji.

W najbliższym miesiącu planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, kończąc tym samym kolejny etap tego projektu.

Źródło: Budimex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: