Nasuwanie mostu kolejowego nad Regalicą w Szczecinie

Ocena: 5
2378

Budowa mostu nad Regalicą jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. zachodniopomorskim. To przedsięwzięcie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizowane w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

 

 

Ta inwestycja jest jedną z najbardziej skomplikowanych, którą dzisiaj wykonujemy na Pomorzu Zachodnim. Ona łączy dwie drogi – wodną i kolejową. Przebudowujemy układ torowy z jedno na dwu, długości 3,5 km, a łącznie ponad 12 km torowiska. Konstrukcja została nasunięta według założeń kilkanaście metrów za nową podporą nurtową. Pozwoli to na zakończenie scalania mostu o docelowej długości 278 m – przekazał Cezary Łysenko z firmy Budimex.

Cały proces odbył się bez komplikacji, obie konstrukcje zostały nasunięte wg założeń kilkanaście metrów za nową podporą nurtową F3. To pozwoli na zakończenie scalania całości konstrukcji na docelową długość 277,9 m. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest wykonanie nasuwu, aby połączyć oba brzegi rzeki Regalicy – mówi Sławomir Krekora – Dyrektor Kontraktu Budimex SA – generalny wykonawca całej inwestycji.

Od 16.06.2023 wprowadzono kolejny etap zmiany organizacji ruchu kolejowego na stacji Szczecin Podjuchy. Obecnie ruch odbywa się na nowowykonanych torach nr 1 oraz 3, dla obsługi ruchu pasażerskiego oddano do użytkowania dwa perony.

Wykonano już podporę po wschodniej stronie rzeki Regalicy Kontynuowane są roboty związane z budową wiaduktu w ul. Szklanej i murów oporowych, które pozwolą na wykonanie nasypu i  w dalszym etapie nawierzchni torowej na najeździe na most od stacji Podjuchy. Trwają prace związane z przebudową stacji Podjuchy przy zabudowie nowych urządzeń SRK, sieci trakcyjnej oraz roboty torowe – mówi Sławomir Krekora – Dyrektor Kontraktu Budimex SA – generalny wykonawca całej inwestycji.

Most będzie trójprzęsłowym obiektem kratownicowym z nowym układem kolejowym odsuniętym nieco od dotychczasowego. Planowany po przebudowie prześwit mostu ma wynosić 6,20 m powyżej tzw. wielkiej wody żeglownej (górnego limitu poziomu wody, przy którym możliwa jest żegluga rzeczna). Dzięki niemu jednostki będą mogły swobodnie przepływać pod przeprawą. Podnoszone przęsło mostu kolejowego na Regalicy, stanowiące ruchomy element starego mostu, jest objęte ochroną konserwatorską, a więc zostanie zachowane.

Inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2023 r. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt ma współfinansowanie ze środków Banku Światowego oraz Funduszu Unijnego. Koszt inwestycji to około 282 mln zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Wartość kontraktu wynosi 282 mln złotych netto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”, a finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Źódła finansowania:

  • POPDOW (MBOiR, BREE) – 246 mln zł
  • CINEA: Umowa nr INEA/CEF/TRAN/M2019/2092901 z dnia 11.11.2020 r. – 30 mln
  • PKP PLK SA (szacowana na koniec z uwzględnieniem waloryzacji) - 254 mln zł
  • Wartość dofinansowania z CEF:  20% kosztów kwalifikowanych
  • Projekt, jest również finansowany przez: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Budżetu Państwa, pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nr IBRD 8524-PL) , środków kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy (nr LD 1866)

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w Projekcie "Ułatwienie zrównoważonego połączenia zaplecza z głównym portem w Szczecinie: most kolejowy na rzece Regalicy" nr 2019-PL-TM-0244-W, w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF).

 

Źródło: Budimex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: