Podpisano umowę z wykonawcą nowego mostu w Białym Dunajcu

Ocena: 0
3829
15 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa z firmą Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie nowego mostu w Białym Dunajcu.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie most na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec, w ciągu drogi krajowej nr 47. Wykonawca w zakresie robót ma także:
- rozbiórkę budynków, ( dwa mieszkalne, 6 gospodarczych )
- budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 47,
- budowę chodników szerokości 2,0 m, pobocza gruntowego szerokości 1,50 m i zatoki autobusowej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury kolidującej z drogą,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających a także budowę oświetlenia drogowego na przebudowywanym odcinku drogi i rozbiórkę istniejącego mostu.

Wszystkie prace mają być zrealizowane do 30 września 2014 r. Koszt robót wyniesie ponad 21,9 mln zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wraz z wykupami nieruchomości 26 mln zł. Wyceny nieruchomości przygotowują rzeczoznawcy wojewody.

Dwuprzęsłowy, żelbetowy most podwieszony w Białym Dunajcu będzie miał długość całkowitą 90,67 m a rozpiętość przęseł w osiach łożysk wyniesie 13,37 m i 59,09 m. Główne przęsło przechodzi nad korytem rzeki Biały Dunajec eliminując konieczność stosowania podpory nurtowej (jest to spełnienie warunków technicznych zarządcy cieku), natomiast krótsze przęsło poprowadzono nad zjazdem do drogi prowadzącej, do okolicznych posesji prywatnych. Nowy most będzie dłuższy od starego (65 metrów), ponieważ należy zlikwidować niebezpieczny dojazd do budynków, który zostanie zastąpiony nowym dojazdem pod mostem. Takie rozwiązanie podyktowane jest poprawą bezpieczeństwa ruchu na dk 47.

Budowa nowego mostu na rzece Biały Dunajec spowodowana jest bardzo złym stanem technicznym starego mostu, który jeszcze pogorszył się po tegorocznej zimie. W trakcie budowy nowej przeprawy ruch odbywał się będzie po starym moście, jednak zgodnie z opinią ekspercką, będzie to ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną i z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz., 3,5 metrowym pasem wydzielonym środkiem mostu. Nowa organizacja ruchu na starym moście nie zostanie wprowadzona przed długim majowym weekendem.

Źródło i wizualizacja: GDDKiA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: