Węzeł Okęcie w Warszawie

Ocena: 0
5069

Węzeł Okęcie w Warszawie stanowi część drogi ekspresowej S-2. Projekt „Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie – Etap II” jest realizowany przez fi rmę Karmar. Będzie to kolejny etap rozbudowy tej drogi. Pierwszy etap tego zadania był realizowany w latach 2006–2008.

Umowa podwykonawcza pomiędzy fi rmami Karmar i Teerag – Asdag Polska, działającą w oparciu o umowę z inwestorem – GDDKiA, podpisana została 3 września 2009. Do końca 2011 roku Karmar wybuduje 3 mosty drogowe o konstrukcji zespolonej, 3 wiadukty sprężone, tunel drogowy, tunel kolejowy oraz kładkę dla pieszych. Wartość kontraktu to około 70 mln zł netto.Budowa ta jest kolejnym z projektów związanych z rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce. Za budowę węzła Okęcie w całości odpowiada fi rma Karmar. Stopień zaawansowania prac po roku prowadzenia inwestycji opisuje kierownik budowy Węzła Okęcie – Rafał Mielczarski. Jednym z zadań Karmaru jest wykonanie kładki dla pieszych KL-33. Na koniec października 2010 roku zamontowano dylatacje na schodach nr 1, 2 i 3 oraz zabetonowano je.Przy końcu roku były montowane deski gzymsowe. Innym zadaniem Karmaru było wykonanie tunelu drogowego TD-34. W grudniu 2010 rozpoczęto montaż krawężników granitowych. Przeprowadzono też prace związane z uszczelnianiem przecieków ściany szczelinowej. Jeśli chodzi o działania dotyczące wiaduktu WL-35, to zakończono już roboty związane z wyklejaniem papy pod kapy chodnikowe. Zabetonowane zostały ścianki zaplecza ze skrzydełkami. Zamontowano też dylatacje na obiekcie i krawężniki. Natomiast na wiadukcie WL-36 zabetonowano I, II i III sekcję obiektu.Zakończono sprężanie sekcji I i II. Trwają prace przygotowawcze do sprężenia III sekcji obiektu. W grudniu rozszalowywana była I i II sekcja. W najbliższym czasie będą prowadzone prace poprzedzające przyklejanie papy, oczywiście, jeśli warunki pogodowe pozwolą na tego typu działania. Na wiadukcie WL-37, w związku z przekazaniem frontu robót przez zamawiającego, przygotowane zostały płyty do ustawienia wież. Niebawem rozpoczną się prace szalunkowe ustroju. Innym z zadań Karmaru było wybudowanie trzech obiektów mostowych MA-38, MA-39 i MA-40.

Na wszystkich obiektach zabetonowano już kapy chodnikowe, wykonano też powłoki antykorozyjne. Obiekty zostały zabezpieczone na zimę, przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakimi są śnieg, lód i wiatr. Pozostały do wykonania takie prace jak zamontowanie balustrad, płyt przejściowych i odwodnienia obiektu. Ostatnim zadaniem Karmaru na tym odcinku drogi S-2 jest wykonanie tunelu kolejowego TK-41. W związku z przekazaniem przez zamawiającego frontu robót, rozpoczęto prace ziemne w wykopach pod tunel.Obecnie wbijane są ścianki Larsena. W najbliższym czasie rozpocznie się palowanie. Jeśli chodzi o wannę szczelną to zakończono roboty zbrojarskie płyty dennej na I działce, która jest przygotowana do betonowania. W dalszym ciągu trwają prace zbrojarskie na kolejnych działkach. Karmar, realizując Węzeł Okęcie, zdobywa kolejne doświadczenia w zakresie budownictwa inżynieryjnego, co pozwoli mu w przyszłości wygrywać następne przetargi dotyczące wykonawstwa obiektów mostowych.Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: