Grupa ERBUD: znaczna poprawa wyników od początku 2024 roku

0
Pierwszy kwartał był świetnym okresem segmentu OZE, który pociągnął w górę wyniki całej Grupy ERBUD. To efekt rozpędzającej się działalności...

Dane finansowe grupy Budimex za rok 2023

0
Osiągamy historyczne wyniki, przy jednoczesnej poprawie rentowności. W 2023 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 781 m...

Bardzo dobre wyniki Grupy Śnieżka w sezonie 2023

0
Grupa Śnieżka odnotowała udany sezon w 2023 roku, uzyskując w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrost przychodów ze sprzedaży o 8,3% r/r. N...

Wyniki finansowe grupy ROBYG za pierwsze półrocze 2023

0
W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 348 mln zł, podczas gdy marża brutto ze sprzedaży w...

Dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2023 roku

0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 12,2 miliarda złotych i zabezpiecza front prac do 2025 roku. 5 czerwca br...