Badania perlitobetonowych pustaków wentylacyjnych pod kątem odporności ogniowej

Ocena: 5
3993

Planując budowę domu, warto, aby był on nie tylko trwały, efektywny, ale przede wszystkim bezpieczny. W dużej mierze wszystkie te elementy są uzależnione od zastosowanych materiałów budowlanych. Najlepiej więc, aby pochodziły od sprawdzonego producenta, posiadały stosowne certyfikaty i były zweryfikowane pod kątem m.in. odporności ogniowej. Te ostatnie są szczególnie istotne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo, a tym samym czas na ewakuację, w momencie wybuchu pożaru. O konieczności realizacji tego typu działań doskonale zdaje sobie sprawę Jawar, który przeprowadził badania perlitobetonowych pustaków wentylacyjnych pod kątem odporności ogniowej.

Odporność ogniowa to weryfikacja zdolności elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów - nośności ogniowej R, szczelności ogniowej E oraz izolacyjności ogniowej I. Każdy z tych elementów przestaje spełniać swoją funkcję nośną wskutek, kolejno, zniszczenia mechanicznego, odkształceń, pojawienia się płomieni, pęknięć lub przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Jakie więc znaczenie dla inwestora mają takie badania?

Badanie ognioodporności materiałów bardzo często stoi na straży bezpieczeństwa w domu. Mówi inwestorowi o czasie, jaki ma na ewakuacje w razie nieszczęścia - pożaru. Jeśli na drzwiach oddzielających kotłownię od reszty domu widnieje znaczek EI 30, oznacza to, że są one przebadane, dzięki czemu w razie pożaru nie przeniesie się on na resztę domu przez kolejnych 30 minut. W ten sposób domownicy otrzymują niezbędny czas na ewakuacje i wezwanie straży pożarnej, która w Polsce średnio dociera na miejsce w 8 minut i może przystąpić do akcji gaśniczej. W praktyce oznacza to, że pożar zostanie opanowany w ognisku i nie spowoduje większych strat. Podobnie jest ze "ścianą" wentylacji np. w szkole, przedszkolu, szpitalu czy urzędzie. Jeśli wybuchnie pożar w którymś z pomieszczeń sąsiadujących ze ścianą z kanałami wentylacyjnymi, wówczas ma się pewność, że nie rozprzestrzeni się na inne pomieszczenia, stanowiąc pewnego rodzaju przegrodę. Jest to niezwykle ważne dla bezpieczeństwa użytkowników, ale również stanowi warunek projektu architektonicznego.

Badania odporności ogniowej przeprowadzone przez Jawar

Ze względu na istotność weryfikacji materiałów budowlanych w kontekście bezpieczeństwa domowników, firma Jawar już po raz kolejny przeprowadziła badanie odporności ogniowej. Tym razem, 5 września w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku próbie zostały poddane perlitobetonowe pustaki wentylacyjne. Na potrzeby testu wykonano z nich ścianę (przegrodę), o grubości 270mm, 3120mm szerokości i 3050mm wysokości. Pustaki wymurowano na zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej grubości 10-15mm, w dziewięciu warstwach do zakładanej wysokości, tak aby zachować ciągłość przewodów wentylacyjnych. Ścianę wmontowano w specjalne stanowisko, złożone z żelbetonowej ramy umieszczonej w stalowym uchwycie. Następnie sezonowano ją przez dwa tygodnie, po tym czasie zamontowano w piecu do badań ogniowych. Na stanowisku badawczym zamontowano termopary mierzące temperatury na powierzchni zimnej ściany oraz liny wykonujące pomiar uchylenia ściany.

Przebieg badania i wyniki

Po wykonaniu montażu przystąpiono do badania. W czasie 15 minut temperatura po drugiej stronie ściany wynosiła 700ºC, aby po 60 minutach osiągnęła blisko 1000ºC. W czasie badania co minutę rejestrowano pomiary temperatur w punktach pomiarowych, zaś co 20 minut poziom odchylenia. Badanie zakończono po 121 minutach. "Wyniki badań są dla nas satysfakcjonujące. W punktach pomiarowych średni przyrost temperatury na ścianie nie przekroczył 45ºC. Oznacza to, że przy temperaturze 1000ºC za ścianą o grubości 27cm, temperatura po drugiej stronie nie przekroczyła 69ºC. To bardzo dobry wynik. Co więcej, ściana nie uległa odkształceniu i nie zaobserwowano ubytków tynku nawet od strony pieca, gdzie widać poważnie ubytki w konstrukcji żelbetonowej. Zgodnie z przytoczonymi normami ściana z naszych perlitobetonowych pustaków wentylacyjnych otrzymała klasyfikację odporności ogniowej EI 120" - tłumaczy Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar.

Badania były współfinansowane ze środków UE przez NCBR i są częścią prac badawczych mających na celu opracowanie nowych produktów na bazie perlito-betonu.

Źródło i zdjęcie: Jawar

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: