Systemy kotwień uciąglających zbrojenie

Ocena: 0
23819
W konstrukcjach monolitycznych w miejscu przerw roboczych występują zawsze problemy uciąglenia zbrojenia. Zastosowanie odpowiedniej metody uciąglenia uzależnione jest od rodzaju łączonych elementów. Z pomocą przychodzą specjalnie do tego celu opracowane systemy uciąglające zbrojenie: Comax i BarTEC, które produkuje i dostarcza fi rma Betomax Polska S.A.

System Comax przeznaczony jest do uproszczonego wykonywania przerw roboczych i wszelkiego rodzaju dobetonowań w późniejszym etapie budowy. Elementami wchodzącymi w skład zestawu Comax są:

– perforowana szyna stalowa, która zapewnia optymalne połączenie z betonem i przeniesienie sił tnących,
– pręty zbrojeniowe kotwione w betonie.

W systemie Comax wyróżnić możemy kilka typów zbrojenia odginanego, różniących się rodzajem pętli oraz układem zbrojenia. Oprócz tradycyjnego zastosowania w postaci jednej szyny stosuje się również połączenie w dwóch szynach. Zastosowanie systemu Comax znajduje miejsce przy łączeniu ścian, stropów ze ścianami, spoczników schodowych, balkonów, konsoli, ramp najazdowych w późniejszym etapie budowy. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu prowadzenia inwestycji oraz na zmniejszenie ilości i czasu trwania dzierżawy elementów deskowań systemowych.

Zbrojenie odginane Comax posiada dużo zalet:

– system Comax przenosi do 80% obciążeń dopuszczalnych dla połączenia wykonanego metodą tradycyjną.
– bardzo dobra przyczepność do betonu zapewniona przez perforowaną blachę.
– łatwy i szybki montaż – element jest mocowany do szalunku poprzez przybicie gwoździami.
– możliwość dopasowania zbrojenia Comax do różnorodnych układów zbrojenia w elementach żelbetowych oraz formy i kształtu szalunków.
– system zbrojenia Comax może być stosowany z systemami iniekcyjnymi ze względu na bardzo dobrą przepuszczalność mediów iniekcyjnych.
– pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali gatunku BSt500S.
– system posiada Aprobatę Techniczną Nr AT-15-3793/2005 wydaną przez ITB w Warszawie.

Drugim produktem oferowanym przez firmę Betomax, który ułatwia prace z użyciem szalunków systemowych jest system mechanicznego łączenia prętów BarTEC. System Bar- TEC umożliwia wysokiej jakości połączenie skręcane prętów zbrojeniowych w zakresie średnic 12 do 40 mm. Połączenia mufa–pręty przenoszą pełne obciążenia przewidywane dla danej średnicy pręta.

W systemie wykorzystuje się opatentowaną metodę spęczania końcówek pręta w celu eliminacji osłabienia przekroju w miejscu łączenia. Na spęczonych końcówkach metodą nacinania wykonuje się gwint metryczny w standardzie ISO. Nagwintowane pręty połączone są ze sobą za pomocą odpowiedniej dla danego połączenia mufy lub mufy i nakrętki. W systemie BarTEC możliwe jest wykonywanie następujących rodzajów połączeń:

– połączenie standardowe, w którym istnieje możliwość obracania pręta przyłączanego i przesuwanie go wzdłuż swojej osi w kierunku do tulei łączącej.
– połączenie pozycyjne, które stosowane jest w przypadku, gdy przyłączany pręt jest zbyt długi lub ma wygięty kształt i nie ma możliwości połączenia prętów jak w przypadku standardowego połączenia. W połączeniu tym na jednym z prętów wykonuje się gwint o długości równej długości mufy połączeniowej. Połączenie następuje poprzez doczołowe ustawienie prętów a następnie przykręcenie mufy łączącej na drugi pręt do wyczuwalnego oporu.
 – połączenie pozycyjne ze stabilizacją jest podobnym połączeniem do połączenia pozycyjnego z tą różnicą, że w typie połączenia ze stabilizacją istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia pręta w stosunku do innych prętów lub szalunku. Ustawienie takie prętów zapewnia nakrętka kontrująca, która stabilizuje dokładne ustawienie pręta.
– połączenie dystansowe stosowane jest w przypadku, gdy pomiędzy czołami łączonych prętów może wystąpić dystans, lecz nie większy niż średnica łączonych prętów. Połączenie wykonuje się poprzez zamontowanie na pręcie przyłączanym nakrętki kontrującej i mufy dystansowej.
– połączenie redukcyjne stosowane jest w przypadku, gdy pręt przyłączany można obracać i przesuwać wzdłuż osi oraz pręt przyłączany i bazowy są różnej średnicy.
– połączenie spawane umożliwia połączenie prętów zbrojeniowych z konstrukcją stalową. Następuje to przez łącznik, który spawany jest spoiną pachwinową na pewnym obwodzie do konstrukcji stalowej. Łącznik ten posiada wewnętrzny gwint, tak jak w przypadku muf połączeniowych, w który wkręcany jest pręt zbrojeniowy.

System BarTEC znajduje zastosowanie m.in.: w połączeniach zbrojenia w ciągłych płytach stropowych, stropu ze ścianą wcześniej betonowaną, stropu ze słupem, ścian betonowanych odcinkami.
Zalety zbrojenia skręcanego BarTEC:

– połączenie gwarantuje pełną nośność łączonych prętów,
– kontrola połączenia polega na wizualnym sprawdzeniu poprawności łącza. Gwint musi być wkręcony w całości,
– nie ma możliwości pomyłkowego połączenia elementów,
– do łączenia prętów nie jest wymagane użycie klucza dynamometrycznego,
– pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali gatunku BSt500S lub B500SP,
– łączniki są wykonywane fabrycznie i przechodzą pełny cykl kontroli,
– każda dostawa posiada gwarancje zarówno pod względem jakości materiałów, jak i jakości wykonania,
– połączenia gwintowane spełniają standardy ISO gwintu metrycznego,
– system posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-8331/2010 oraz Aprobatę Techniczną IBDIM Nr AT/2007-03-1128.

Oferowane przez firmę Betomax Polska systemy Comax i BarTEC są systemami, bez których nie można sobie wyobrazić obecnie wykonywania konstrukcji żelbetowych z użyciem systemów szalunkowych. Nie tylko ze względu na prostotę montażu, ale i czas potrzebny do jego wykonania.Źródło: Budownictwo Monolityczne 3/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: